Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaOnlyOrange OnlyOrange
Reposted fromsadnessdove sadnessdove

March 22 2015

4703 8bc8 500
Fountain Pen
Reposted fromEtoile-et-Corbeau Etoile-et-Corbeau

December 02 2014

Georgette Floral Fabric | Fashion fabric

100% polyester, 58"/60" wide, this fabric is a semi-sheer fabric, suitable for apparel-fashion and decoration projects, it is a lightweight fabric, ideal for use in evening wear, dancewear, blouses, scarves, dress overlay, it flows and drapes nicely, excellent decoration and display fabric as well, colors; hot pink, purple and black, machine washable.
Tags: Fashion fabric

November 26 2014

1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viawdeszczubzy wdeszczubzy

November 25 2014

Stripe Print Chiffon Fabric - Discount fabric -

100% polyester, 58"/60" wide, this fabric is a semi-sheer fabric, suitable for apparel-fashion and decoration projects, it is a lightweight fabric, ideal for use in evening wear.

November 24 2014

Hot pink shimmer satin | Fabric by the yard

25% polyester–75% rayon, 58/60" wide, shimmer satin has a subtle sheen that beautifully reflects lights and offers an elegant and luxurious look, it’s a superb choice for special occasion wear, blouses, dresses, lingerie and skirts that require drape and flow, this fabric is also excellent for decoration and displays, machine wash cool delicate, no bleach or fabric softener, tumble dry low, cool iron.
Tags: Fabric by the yard

October 29 2014

czasu się nie mierzy, czas się waży.

— Jan Twardowski
Reposted frombeckycue beckycue
5541 e83b 500
Reposted frombeckycue beckycue

no matter how good of a woman you are you will never be good enough for a man who isn't "ready".

Reposted frombeckycue beckycue
5444 6697
Reposted frombeckycue beckycue
Love the people who treat you right
and forget about the ones who don't.
— Harvey MacKay
Reposted frombeckycue beckycue

October 20 2014

9090 6c40
priorities
Reposted frombeckycue beckycue
Play fullscreen
Ticket stubs and your diaries
I read them all one day
When loneliness came and you were away
Oh, they told me nothing new
But I love to read the words you use
Reposted frombeckycue beckycue

October 19 2014

Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię w przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie
i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.

I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.

Lubię to - i tę chwilę lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted frombeckycue beckycue

October 14 2014

Patrz w górę,
nie rozglądaj się na boki,
ale pamiętaj co masz
pod nogami

Reposted frombeckycue beckycue
"Czystość to miłość z najwyższym znakiem jakości i gwarancja, że to, co ludzi łączy, to znacznie więcej niż pożądanie czy emocjonalne zauroczenie. Jeśli człowiek nie zachowa czystości, to jego miłość będzie brudna, mocno okaleczona, splamiona fizycznie, psychicznie i duchowo. Miłość jest darem, a nie kradzieżą. Stąd nieczystość, we wszystkich jej formach, jest okradaniem samego siebie i drugiej osoby z tego, co w człowieku najpiękniejsze: ze zdolności do bycia bezinteresownym i czystym darem. Czystość jest prymatem miłości, troski i wierności nad ciałem, a także umiejętność rezygnacji z przyjemności. To troska o to, by nie wyrządzić krzywdy sobie oraz innym; i to nie z tytułu lęku, ale z miłości do samego siebie i drugiej osoby. Czystość to najpewniejsza inwestycja w miłość"

- bp Piotr Greger
Reposted frombeckycue beckycue
Ten, kto otwiera swoje serce, sygnalizuje, że chce zburzyć swoje mury obronne i decyduje się być bezbronny. W końcu człowiek może stać się bliski komuś tylko wtedy, jeśli ujawni przed nim swoją własną bezbronność. Bezbronność jest warunkiem bliskiej i intymnej relacji między ludźmi. Żeby żyć w takiej relacji, musisz jednak też mieć poczucie pewności, jakie daje ci obecność drugiego człowieka. Jednak jak człowiek ma mieć tę pewność i zaufanie wobec innego, jeśli tak często doświadcza też z jego strony rozczarowania?
— Sylvia Schneider
Reposted frombeckycue beckycue

October 13 2014

Szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted frombeckycue beckycue
Jeśli chcesz iść tam,
Gdzie nigdy nie byłeś,
Musisz iść drogą,
Którą nigdy nie szedłeś.

Jeśli chcesz osiągnąć to,
Czego nigdy nie miałeś,
Musisz robić to,
Czego nigdy nie robiłeś.
— Coniguliaro Dominick
Reposted frombeckycue beckycue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl