• sadnessdove
 • pomegranates
 • nullalux
 • norman
 • Jacksta
 • harmony
 • samael
 • isinlovewithmusic
 • amal
 • lorem-ipsum
 • cauliflower
 • lele
 • twice
 • unbosom
 • baboooshka
 • bellybutton
 • defying-gravity
 • malinowaherbata
 • niewiastadzielna
 • isiaka
 • fatu
 • scars-dont-fade
 • zorza
 • Fuckie
 • too-small
 • lion-is-best
 • carmeloooove
 • lovio
 • Mulatka
 • grumpy
 • without-something
 • fangs-are-fantastic
 • dzony
 • JessSilente
 • cestlamort
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • ahora
 • endorphinel
 • crux
 • katvont
 • coffeelover
 • stoph
 • pajola
 • arizonadream
 • QueenOfSharks
 • ibelieveinlove
 • M-M
 • inspiration-emotions
 • tutaj
 • summerkiss
 • negation
 • iwillbefine
 • madadream
 • Americanlover
 • Lelja
 • xwhateverx
 • iloftdesign
 • dreamerr
 • dontexpecttofeel
 • bakteryja
 • niskowo
 • tilde
 • SmerfMaruda
 • cariad
 • adijosfrajeros12
 • guyver
 • mrrrrrrrrr
 • yolo12
 • Ygrittes
 • Chibichan
 • beckycue
 • Wilalena
 • colorfulvillain
 • caramelsanddebris
 • beltane
 • bazyliszek
 • aspas81
 • nienie
 • patronus
 • fabricdepot
 • king1982
 • king13
 • Sheep
 • Etoile-et-Corbeau
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

Co z tego, że mamy XXI wiek i coraz lepsze technicznie cywilizacje, kiedy nie potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka, a rozwój emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego.
— Woody Allen
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viapanimruk panimruk
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie.
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości, koniku polny - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J.Green "Gwiazd naszych wina"
Reposted fromhappyorsad happyorsad viamisiaczek95 misiaczek95
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa viatosiaa tosiaa
7550 3728
Reposted frommitzumikare mitzumikare viazabka zabka
2553 e0ae
Reposted fromShini Shini
Drogę do niej pokonywałem wiele razy, znałem na pamięć smród z pobliskiego śmietnika, dźwięk domofonu, ba, nawet liczbę schodów prowadzących do jej mieszkania. Już pamiętałem piękno jej uśmiechu na powitanie oraz tę – zrozumiałą tylko dla kobiet -  potrzebę poddania się swojemu mężczyźnie, gdy on, przywiera ją do ściany, mocno ściskając nadgarstki. I jeszcze przed pocałunkiem, samym spojrzeniem przypomina jej, do kogo należy. To jest ten moment, kiedy nie oszukasz kobiety, kiedy wychodzi twój charakter – albo jesteś mężczyzną albo takiego udajesz.
— Kominek kochany. (Tylko jedno spojrzenie)
Reposted fromzabka zabka
1038 8746
Reposted frommadlenaa madlenaa viazabka zabka
7230 4625
Reposted fromnazarena nazarena viazabka zabka
2989 ec57
Któregoś pięknego dnia będę miała taki brzuszek i ja
Reposted fromiamstrong iamstrong viasimpleme simpleme
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. 
— Jacek Piekara/bardzo nie po mojej
Reposted fromhardbitch hardbitch viapomruki pomruki
3289 9c6d
Reposted frombirke birke
3292 1f3f
Reposted frombirke birke
3324 039e
sienna
Reposted frombirke birke
7950 3fae
Reposted fromskrzacik skrzacik viaMountainGirl MountainGirl
5168 b6e4
Reposted fromshitsuri shitsuri viaMountainGirl MountainGirl
0827 4e36 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaMountainGirl MountainGirl
4275 39c3
Reposted frompsychedelix psychedelix
5643 608a
Reposted fromkarahippie karahippie vianawrocka nawrocka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl