• pomegranates
 • nullalux
 • norman
 • Jacksta
 • harmony
 • samael
 • isinlovewithmusic
 • amal
 • lorem-ipsum
 • cauliflower
 • lele
 • twice
 • unbosom
 • baboooshka
 • bellybutton
 • defying-gravity
 • malinowaherbata
 • niewiastadzielna
 • isiaka
 • fatu
 • scars-dont-fade
 • Lotta12
 • Fuckie
 • too-small
 • lion-is-best
 • carmeloooove
 • lovio
 • Mulatka
 • grumpy
 • without-something
 • fangs-are-fantastic
 • dzony
 • JessSilente
 • cestlamort
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • ahora
 • endorphinel
 • crux
 • katvont
 • coffeelover
 • stoph
 • pajola
 • arizonadream
 • QueenOfSharks
 • ibelieveinlove
 • M-M
 • inspiration-emotions
 • tutaj
 • summerkiss
 • negation
 • iwillbefine
 • madadream
 • Americanlover
 • Lelja
 • xwhateverx
 • iloftdesign
 • dreamerr
 • dontexpecttofeel
 • bakteryja
 • niskowo
 • tilde
 • SmerfMaruda
 • cariad
 • adijosfrajeros12
 • guyver
 • mrrrrrrrrr
 • yolo12
 • Ygrittes
 • Chibichan
 • beckycue
 • Wilalena
 • colorfulvillain
 • caramelsanddebris
 • beltane
 • bazyliszek
 • aspas81
 • nienie
 • patronus
 • fabricdepot
 • king1982
 • king13
 • Sheep
 • Etoile-et-Corbeau
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viainvisibility invisibility
-Polubiłam Cię wiesz?
-Wiem, tylko nie wiem dlaczego.
Reposted fromrawwwr rawwwr viainvisibility invisibility
6793 5450 500
Reposted fromslodziak slodziak
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viainvisibility invisibility
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viainvisibility invisibility
1770 af36 500
Reposted frommeem meem viainvisibility invisibility
Jak coś nazwiesz, zaczniesz się przyzwyczajać
— Potwory i spółka
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viapralina pralina
1639 766b
Reposted fromzie zie viahesiamela hesiamela
1624 f2d5 500
Reposted fromzciach zciach viahesiamela hesiamela
4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMonachomachia Monachomachia
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viapikkumyy pikkumyy
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viapikkumyy pikkumyy
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viabiedronkakiller biedronkakiller
Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)
6402 e55d 500
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viabreatheslow123 breatheslow123
3362 bc52 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafashionable fashionable
1498 f070
Reposted fromflesz flesz viabreatheslow123 breatheslow123
5378 8efe 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl