• sadnessdove
 • pomegranates
 • nullalux
 • norman
 • Jacksta
 • harmony
 • samael
 • isinlovewithmusic
 • amal
 • lorem-ipsum
 • cauliflower
 • lele
 • twice
 • unbosom
 • baboooshka
 • bellybutton
 • defying-gravity
 • malinowaherbata
 • niewiastadzielna
 • isiaka
 • fatu
 • scars-dont-fade
 • zorza
 • Fuckie
 • too-small
 • lion-is-best
 • carmeloooove
 • lovio
 • Mulatka
 • grumpy
 • without-something
 • fangs-are-fantastic
 • dzony
 • JessSilente
 • cestlamort
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • ahora
 • endorphinel
 • crux
 • katvont
 • coffeelover
 • stoph
 • pajola
 • arizonadream
 • QueenOfSharks
 • ibelieveinlove
 • M-M
 • inspiration-emotions
 • tutaj
 • summerkiss
 • negation
 • iwillbefine
 • madadream
 • Americanlover
 • Lelja
 • xwhateverx
 • iloftdesign
 • dreamerr
 • dontexpecttofeel
 • bakteryja
 • niskowo
 • tilde
 • SmerfMaruda
 • cariad
 • adijosfrajeros12
 • guyver
 • mrrrrrrrrr
 • yolo12
 • Ygrittes
 • Chibichan
 • beckycue
 • Wilalena
 • colorfulvillain
 • caramelsanddebris
 • beltane
 • bazyliszek
 • aspas81
 • nienie
 • patronus
 • fabricdepot
 • king1982
 • king13
 • Sheep
 • Etoile-et-Corbeau
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viatransfuzja- transfuzja-
9441 7d8f 500
Reposted fromfungi fungi viathor7o thor7o
A co jeżeli wątpimy ? Jeżeli nie wiemy czy chcemy żeby to wszystko było już na zawsze ? Tęsknimy za brakiem podejmowania decyzji? Za tym, że wszystko było takie proste. Co , jeśli jeszcze nie chcemy udawać, że jesteśmy dorośli ?
— komplikacje ~I./
Reposted fromIguuana Iguuana viafugitka fugitka
9158 d69d
1700 f904 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viathor7o thor7o
7081 135b
Reposted fromdeszcz deszcz viatransfuzja- transfuzja-
1527 4034
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatransfuzja- transfuzja-
5564 ead4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatransfuzja- transfuzja-
0674 92aa
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPaseroVirus PaseroVirus
0879 0679
Reposted fromfungi fungi viamisspandora misspandora
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viarawruapart rawruapart
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viatransfuzja- transfuzja-
5399 0865 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaunni unni
5392 0fed 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaunni unni
4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme viaunni unni
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viatransfuzja- transfuzja-
9987 142c
Reposted fromtichga tichga viaPaseroVirus PaseroVirus
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl