• pomegranates
 • nullalux
 • norman
 • Jacksta
 • harmony
 • samael
 • isinlovewithmusic
 • amal
 • lorem-ipsum
 • cauliflower
 • lele
 • twice
 • unbosom
 • baboooshka
 • bellybutton
 • defying-gravity
 • malinowaherbata
 • niewiastadzielna
 • isiaka
 • fatu
 • scars-dont-fade
 • Lotta12
 • Fuckie
 • too-small
 • lion-is-best
 • carmeloooove
 • lovio
 • Mulatka
 • grumpy
 • without-something
 • fangs-are-fantastic
 • dzony
 • JessSilente
 • cestlamort
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • ahora
 • endorphinel
 • crux
 • katvont
 • coffeelover
 • stoph
 • pajola
 • arizonadream
 • QueenOfSharks
 • ibelieveinlove
 • M-M
 • inspiration-emotions
 • tutaj
 • summerkiss
 • negation
 • iwillbefine
 • madadream
 • Americanlover
 • Lelja
 • xwhateverx
 • iloftdesign
 • dreamerr
 • dontexpecttofeel
 • bakteryja
 • niskowo
 • tilde
 • SmerfMaruda
 • cariad
 • adijosfrajeros12
 • guyver
 • mrrrrrrrrr
 • yolo12
 • Ygrittes
 • Chibichan
 • beckycue
 • Wilalena
 • colorfulvillain
 • caramelsanddebris
 • beltane
 • bazyliszek
 • aspas81
 • nienie
 • patronus
 • fabricdepot
 • king1982
 • king13
 • Sheep
 • Etoile-et-Corbeau
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

7272 b5c7
Reposted fromskrzacik skrzacik viapomruki pomruki
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viapragnienia pragnienia

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viarawwwr rawwwr
5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove viajunior13 junior13
9514 5a6e
Reposted fromamatore amatore viajunior13 junior13
Reposted frombeinthe beinthe viamhsa mhsa
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viaawaken awaken
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaawaken awaken
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viaadwokatdiabla adwokatdiabla
3539 9dc2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
7804 0b63
Reposted frompesy pesy vianadwrazliwosc nadwrazliwosc
5268 a9bc 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
5943 d7ad
Reposted fromepi epi viapomruki pomruki
4241 2094
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaromatycznie aromatycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl