• sadnessdove
 • pomegranates
 • nullalux
 • norman
 • Jacksta
 • harmony
 • samael
 • isinlovewithmusic
 • amal
 • lorem-ipsum
 • cauliflower
 • lele
 • twice
 • unbosom
 • baboooshka
 • bellybutton
 • defying-gravity
 • malinowaherbata
 • niewiastadzielna
 • isiaka
 • fatu
 • scars-dont-fade
 • zorza
 • Fuckie
 • too-small
 • lion-is-best
 • carmeloooove
 • lovio
 • Mulatka
 • grumpy
 • without-something
 • fangs-are-fantastic
 • dzony
 • JessSilente
 • cestlamort
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • ahora
 • endorphinel
 • crux
 • katvont
 • coffeelover
 • stoph
 • pajola
 • arizonadream
 • QueenOfSharks
 • ibelieveinlove
 • M-M
 • inspiration-emotions
 • tutaj
 • summerkiss
 • negation
 • iwillbefine
 • madadream
 • Americanlover
 • Lelja
 • xwhateverx
 • iloftdesign
 • dreamerr
 • dontexpecttofeel
 • bakteryja
 • niskowo
 • tilde
 • SmerfMaruda
 • cariad
 • adijosfrajeros12
 • guyver
 • mrrrrrrrrr
 • yolo12
 • Ygrittes
 • Chibichan
 • beckycue
 • Wilalena
 • colorfulvillain
 • caramelsanddebris
 • beltane
 • bazyliszek
 • aspas81
 • nienie
 • patronus
 • fabricdepot
 • king1982
 • king13
 • Sheep
 • Etoile-et-Corbeau
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Reposted fromFlau Flau viatoniewszystko toniewszystko
0638 1117 500
Reposted fromdatfeel datfeel viatoniewszystko toniewszystko
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Pierwszym, podstawowym wymogiem wobec wyrażeń potocznych jest trafność, a jeśli często są one zabawne, to właśnie dlatego, że trafiają w sedno. Jak już próbowałem kiedyś wykazać mówiąc o potocznych epitetach, cała stronica uczonych tasiemców nie wyrazi tego, co stwierdzenie, że jakaś kobieta jest suką lub że jakiś mężczyzna jest frajerem. Dla celów akademickich prawdy psychologiczne mogą być sformułowane w języku naukowym, lecz skuteczne poznanie konfliktów emocjonalnych w praktyce wymaga nieraz innego podejścia. Dlatego wolimy grać w „Ależ to okropne” niż w „werbalizowanie projekcyjnej agresji analnej

W co grają ludzie. Analiza gier transakcyjnych Eric Berne
Reposted fromAnnju Annju viacytaty cytaty
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
The way I see it, there's no such thing as 'long time ago'. There are only memories that mean something to you and memories that don't.
Reposted fromflorentte florentte viacytaty cytaty
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viafoodforsoul foodforsoul
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

2594 e247
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viakasiakocimietka kasiakocimietka
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viareperkusje reperkusje
1688 2863
Reposted fromfriends friends viareperkusje reperkusje
4916 f9a3
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaadurowe adurowe
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viareperkusje reperkusje
3768 133a
Reposted fromreperkusje reperkusje
6702 46c6 500
jest swietnie
Reposted frommysoul mysoul viadozylnie dozylnie
7881 7cda
Reposted fromthunderbird thunderbird viadozylnie dozylnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl